Nasjonale strategier for selvmordsforebygging

Verdens helseorganisasjon (WHO) inviterte sine medlemsland til et møte 
i Szeged i Ungarn i 1989 der agendaen bl.a. var å drøfte hvordan man 
kunne redusere antall selvmord. Møtet resulterte i en anbefaling fra WHO 
om at hvert land skulle etablere en handlingsplan for å forebygge selvmord. 
Nedenfor følger en oversikt over de nasjonale strategiene som er lansert hittil. 
De oppgitte nettstedene gir fyldig informasjon om de respektive planene.

Suicide Prevention in Europe(pdf):The WHO European monitoring surveys on national suicide prevention programmes and strategies

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 11. okt. 2019 10:58