English version of this page

Forskning på selvmord og selvskading

Suicidologien er en tverrfaglig vitenskap, og det er bred enighet om at suicidal atferd og selvskading kan forklares utifra flere synsvinkler: biologiske/genetiske faktorer, psykiske lidelse, kognitive/atferdsmessige ferdigheter, negative livshendelser samt samfunnsmessige og kulturelle forhold. 

NSSF forsker på ulike temaer, blant annet:

  • Ungdom, selvskading og suicidalitet
  • Oppfølging av selvmordsforsøkere
  • Risikofaktorer for suicidal atferd blant pasienter i behandling for psykiske lidelser

Opplevelse av mindre håpløshet gir redusert forekomst av selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom

Bildet kan inneholde: Hår, Personer i naturen, Sollys, Himmel, Bakgrunnsbelysning.

Når ungdommene opplevde mindre håpløshet gjennom behandling fikk det langsiktige konsekvenser i form av redusert forekomst av selvmordsforsøk og selvskading. Ny artikkel i Journal of Child Psychology and Psychiatry fra Mehlum et al om langtidsoppfølgingen av ungdommer i DBT-studien viser flere viktige funn.

Les artikkelen av Mehlum L, Ramleth R, Tørmoen A, Haga E, Diep L, Stanley B, Miller A, Larsson B, Sund A og Grøholt B:

Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self‐harming and suicidal behavior

Mer om forskningsprosjektet

Forskning på selvmord og selvskading

Hvorfor velger noen å skade seg selv eller ta sitt eget liv? Suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon har mange og sammensatte årsaker. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan alene gi alle svarene.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Øyenbryn, Øyevipper, Purple, Øye.