Alliansedannelse i behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Prosjektgruppe

Hanne Weie Oddli (leder), Anita Johanna Tørmoen (prosjektansvarlig NSSF), Espen Folmo, Elina Maisey Gough, Susanne Garred

Bakgrunn

Kunnskap om at både allianse og type terapeutisk intervensjon er viktig for terapiutfall er kjent.  Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kan nettopp ha omfattende utfordringer i mellommenneskelige relasjoner, og terapeuter kan syns det er vanskelig å bygge og beholde en god relasjon til pasientene.  Det er lite beskrevet hvordan terapeutiske intervensjoner kan virke inn på arbeidsalliansen mellom terapeut og pasient.

Mål

Undersøke og identifisere terapeutiske strategier som fremmer arbeidsallianse i to evidensbaserte behandlinger; Dialektisk Atferdsterapi og Mentaliseringsbasert terapi. Videre å undersøke forskjeller i strategier mellom disse behandlingene.

Metode

Vi har gjennomført opptak av terapisesjoner ved ulike enheter, og foreløpig er et utvalg på tre enkelttimer fra tre terapiforløp til analyse. Planen er å få ytterligere filmer fra to terapiforløp våren 2021, en vil da foreta såkalt purposeful sampling tilnærming der filmene vil inneholde nok tilstedeværelse av intervensjoner som virker å ha effekt på arbeidsalliansen slik at de kan analyseres gjennom kvalitativ metode Fortolkende Fenomenologisk Analyse,  samt skåres med instrument for arbeidsallianse.

Status

Det har vært gjennomført rekruttering av terapeuter som er villige til å ta opp ved MBT enheter og DBT team. Samtykke er mottatt fra pasienter som inngår i materialet, og filmene er til transkribsjon og analysering. Alle uttalelser fra fra REK og NSD er innhentet. Planen er å ferdigstille første fase der studentenes oppgave kan ferdigstiller før mai. Prosjektgruppen vurderer videre publikasjoner basert på et utvidet materiale.

Finansiering

De involverte finansieres fra egne kilder, ingen ekstern finansiering.

 

Publisert 10. juni 2021 18:07 - Sist endret 10. juni 2021 18:07

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere