Alliansedannelse i behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Prosjektgruppe

Hanne Weie Oddli (leder), Anita Johanna Tørmoen (prosjektansvarlig NSSF), Espen Folmo, Elina Maisey Gough, Susanne Garred

Bakgrunn

de har ofte selvmordsatferd og selvskading som en del av problemområdene de strever med. Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kan ha omfattende utfordringer i mellommenneskelige relasjoner, og terapeuter kan syns det er vanskelig å bygge og beholde en god relasjon til pasientene. Kunnskap om at både allianse og type terapeutisk intervensjon er viktig for terapiutfall er kjent, men det er lite beskrevet hvordan terapeutiske intervensjoner kan virke inn på arbeidsalliansen mellom terapeut og pasient.

Mål

Undersøke og identifisere terapeutiske strategier som fremmer arbeidsallianse i to evidensbaserte behandlinger; Dialektisk Atferdsterapi og Mentaliseringsbasert terapi. Videre å undersøke forskjeller i strategier mellom disse behandlingene.

Metode

Vi har gjennomført opptak av terapisesjoner ved ulike enheter, og et utvalg enkelttimer fra fire terapiforløp er analysert. Dette ga en purposeful sampling tilnærming der filmene inneholdt nok tilstedeværelse av intervensjoner som virker å ha effekt på arbeidsalliansen slik at de ble analysert gjennom Fortolkende Fenomenologisk Analyse samt ble skåret med instrument for arbeidsallianse.

Status

Vi rekrutterte terapeuter som er villige til å foreta filmopptak ved MBT-enheter og DBT-team. Samtykke ble mottatt fra pasienter som inngår i materialet, og filmene er analysert. Godkjenninger fra REK og NSD er innhentet. Vi ferdigstilte første fase der studentens masteroppgave ble levert og godkjent på Psykologisk institutt, UiO. Prosjektgruppen vurderer videre publikasjoner basert på et utvidet materiale.

Finansiering

De involverte finansieres fra egne kilder, ingen ekstern finansiering.

 

Publisert 10. juni 2021 18:07 - Sist endret 11. okt. 2022 15:06

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere