Extreme challenges - psychopathology, treatment and health service experience among psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway

Prosjektgruppe

Elfrida Kvarstein (leder, OUS), Fredrik A. Walby. Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAP), NSSF og en rekke kliniske miljøer fra hele Norge.

Bakgrunn

Noen pasienter har omfattende, tidvis ekstrem selvskading og annen suicidal atferd og omfattende bruk av helsetjenester (døgn og poliklinisk) som følge av dette. Denne gruppen er gjenkjennelig klinisk over hele Norge, men det finnes svært lite systematisert kunnskap om denne pasientgruppen – også internasjonalt.

Mål

Kartlegge omfanget av og karakteristika ved pasienter med svært omfattende og alvorlig selvskadingsproblematikk som av den grunn er storforbrukere av helsetjenester både i psykisk helsevern og i somatikken.

Metode

Det er gjennomført en nasjonal screeningundersøkelse som har identifisert om lag 400 pasienter i målgruppen totalt i alle 4 helseregioner. Videre planer er å gjøre en grundig intervjubasert undersøkelse av denne pasientgruppen både i forhold til suicidal atferd, selvskading, diagnostiske karakteristika, ulike psykometriske mål samt kartlegge bruk av helsetjenester og karakteristika ved behandlingen disse har mottatt. Samarbeidsutfordringer o.l. i helsetjenesten vil også bli kartlagt.

Status, resultater

Resultater fra screeningundersøkelsen har vært presentert på et symposium på Psykiatriveka 2017, og én artikkel er under innsendelse til et internasjonalt tidsskrift. Det arbeides med å utvikle en protokoll for en større nasjonal kartlegging.

Finansiering

Det arbeides med å finansiere et PhD prosjekt i samarbeid mellom NAP og NSSF.

 

Publikasjoner

Konferansepresentasjon

Walby, F. A. (2017). Pasienter med ekstrem selvskading; hvem er de, og hva gjør vi.  Psykiatriveka 2017, Oslo. 

Publisert 6. juni 2018 12:59 - Sist endret 6. juni 2018 12:59