Ekstrem selvskading

Prosjektgruppe

Elfrida Kvarstein (leder, OUS), Fredrik A. Walby. Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAP), NSSF og en rekke kliniske miljøer fra hele Norge.

Bakgrunn

Noen pasienter har omfattende, tidvis ekstrem selvskading og annen suicidal atferd og omfattende bruk av helsetjenester (døgn og poliklinisk) som følge av dette. Denne gruppen er gjenkjennelig klinisk over hele Norge, men det finnes svært lite systematisert kunnskap om denne pasientgruppen – også internasjonalt.

Mål

Kartlegge omfanget av og karakteristika ved pasienter med svært omfattende og alvorlig selvskadingsproblematikk som av den grunn er storforbrukere av helsetjenester både i psykisk helsevern og i somatikken.

Metode

Det er gjennomført en nasjonal screeningundersøkelse som har identifisert om lag 400 pasienter i målgruppen totalt i alle 4 helseregioner. Videre planer er å gjøre en grundig intervjubasert undersøkelse av denne pasientgruppen både i forhold til suicidal atferd, selvskading, diagnostiske karakteristika, ulike psykometriske mål samt kartlegge bruk av helsetjenester og karakteristika ved behandlingen disse har mottatt. Samarbeidsutfordringer o.l. i helsetjenesten vil også bli kartlagt.

Status, resultater

En større systematisk datainnsamling startet opp ultimo 2019. Denne pågår fremdeles, samtidig som det jobbes med publikasjoner.

Finansiering

Midler fra Extrastiftelsen til ansettelse av PhD-kandidat fra 2019.

 

Utvalgte publikasjoner

Konferansepresentasjoner

Kvarstein E.H., Walby F.A., Holst A. (2019). "Extreme Challenges" - Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon. 10. nasjonale konferanse i selvmordsforskning og -forebygging, Stavanger 02.04.

Walby, F. A. (2017). Pasienter med ekstrem selvskading; hvem er de, og hva gjør vi.  Psykiatriveka 2017, Oslo. 

Publisert 6. juni 2018 12:59 - Sist endret 11. okt. 2021 12:07