Helse risiko og behandling av anabole androgene steroider (AAS) avhengighet

Prosjektgruppe

Ingrid Amalie Havnes (leder), Hans Christian Bordado Henriksen, Anders Palmstrøm Jørgensen, Sudan Prasad Neupane, Astrid Bjørnebekk

Bakgrunn

Anabole androgene steroider (AAS) bruk er assosiert med endokrine, metaboliske, hjertekar, psykiske og nevroimmunologiske helserisikoer. Dagens standard behandling for AAS avhengige individer foregår gjennom rusbehandlings opplegg. AAS Abstinens fører til hypogonadism, store endringer i hormoner og immunsystemet samt forhøyet risiko for depresjon og suicid.

Mål

Behandlingsstudie for å undersøke om hormone (Clomifene) terapi bør tilbys pasienter slutter med AAS. Vi skal også undersøke ulike helseeffekter blant annet endring i immun system, depresjon og suicidalitet. 

Metode

Behandlingsstudie for å undersøke om verdi av hormone (Clomifene) terapi kontra ikke-medikamentellbehandling for AAS og AAS-relatert abstinens. Vi skal også måle blant annet blodmarkører relevant for immunsystem og kartlegge utviklingen av psykiske symptomer gjennom behandlingsforløpet.

Status

Prosjektmedarbeidere inkludert PhD stipendiaten er rekrutert. Søknad til etikkkomite og PhD prosjekt ved det medisinskefakultet, UiO er under behandling. Plannlegging av datainnsamling pågår.

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

 

 

Publisert 22. juni 2021 19:33 - Sist endret 22. juni 2021 19:33