Avsluttete forskningsprosjekter v/NSSF

Oppfølging av selvmordsforsøkere

Selvmordsforsøkere vurdert ved CL-enheten Aker universitetssykehus 1997-2007

Behandlingskjede ved villet egenskade – sykehus- og kommunestudie

Ungdom, selvskading og suicidalitet

Ung i Oslo-studien

STERK NOK - et mestringsfokusert oppfølgingsopplegg for unge som har mottatt behandling for selvskading

Risikofaktorer for suicidal atferd blant pasienter i behandling for psykiske lidelser

Psykometriske egenskaper ved Suicide Assessment Scale (SUAS-S)

Andre forskningsprosjekter

Risiko for selvmord assosiert med HIV/AIDS-sykdom

Sikring av broer - et aktuelt selvmordsforebyggende tiltak i Norge?

Rusmidler og villet egenskade

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 9. jan. 2019 13:39