Deltakere i Implementering av evidensbasert behandling for bedret psykisk helse i barnevernsinstitusjoner: Omsorgs og endringsmodellen

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anita Johanna Tørmoen Førsteamanuensis a.j.tormoen@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • John Kjøbli
  • Kristin Espenes
  • Pål Ulleberg