Alders- og kjønnsforskjeller i sucidal og selvskadende atferd blant pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Ina Bekkevold-Jernberg, Geir Pedersen, Elfrida Kvarstein

Bakgrunn

Pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse har en betydelig økt risiko for selvmord, selvmordsforsøk og selvskading som vist i tallrike studier. Det er likevel stort behov for mer inngående kunnskap om hvilke undergrupper innen denne heterogene pasientgruppen som har størst risiko for suicidal atferd og selvskading.

Mål

Prosjektet har som mål å undersøke suicidal og selvskadende atferd og en rekke andre psykiske funksjoner og problemer relevant for slik atferd i en stor kohort av pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse behandlet ved kliniske enheter som deltar i Nettverk for personlighetsforstyrrelser (tidl. kalt Dagbehandlingsnettverk). Målet er å få mer inngående kunnskap om hvilke grupper som er mest risikoutsatt og hvilke faktorer som øker risikoen. Resultatene av studien vil være av stor betydning for videre planlegging og utvikling av behandling for pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Metode/beskrivelse

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NSSF og Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet benytter data fra over 600 pasienter som mottok behandling ved kliniske enheter som deltar i Nettverk for personlighetsforstyrrelser.  

Status/Resultater

Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Publisert 6. juni 2018 13:00 - Sist endret 31. mai 2021 18:46