Deltakere i Selvskadende og suicidal atferd blant pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse

Navn Telefon E-post Emneord
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser, Selvmord, suicidal atferd
Ina Bekkevold-Jernberg Rådgiver +47-97794824 ina.bekkevold-jernberg@medisin.uio.no
Geir Pedersen Forsker +4791514708 (mob) geir.pedersen@medisin.uio.no
Elfrida Hartveit Kvarstein Seksjonsoverlege/1.amanuensis +47 23 01 69 40 e.h.kvarstein@medisin.uio.no