Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Gjertrud Kvalstad (St Olavs hospital), Tone Enge Berthelsen (OUS), Kristoffer Ødegård (Vestre Viken HF), Eva Utne Haldorsen Kalla (Sykehuset Østfold HF), Gry Elin Konradsen (Helgelandssykehuset HF)

Bakgrunn/mål

NSSF har i samarbeid med DBT-team fra fem helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter som tilbyr Dialektisk atferdsterapi i Norge. Nettverket har som formål å kvalitetssikre behandlingen og å undersøke mekanismer hvorved endringer under behandling (med Dialektisk atferdsterapi) skjer og for hvem behandlingen virker best. Dette er det viktig å få avklart for å kunne videreutvikle og tilpasse behandlingen for å kunne øke terapirespons og sikre at knappe økonomiske og menneskelige ressurser utnyttes enda bedre enn i dag.

Metode/beskrivelse

I evalueringsnettverket bruker man felles utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk, symptommåling og forløpsmonitorering og man benytter samme plattform for datainnsamling. Data samles gjennom Universitetet i Oslos Tjeneste for Sensitive Data (TSD) via kryptert nettforbindelse og ved hjelp av nettbrett og mobile applikasjoner.

Status

Foreløpig er fem kliniske enheter tilknyttet nettverket, men man planlegger å rekruttere flere enheter. Etter lengre tids planlegging og utvikling av metoder, opplæring av klinikerne i bruk av metodene, innhenting av tillatelser fra REK og fra lokale forskningsansvarlige samt personvernombud, ble prosjektet startet på slutten av 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs budsjett og Universitetet i Oslo.

 

Publisert 18. apr. 2018 15:26 - Sist endret 21. apr. 2020 08:31

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere