Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Marthe Stornes (St Olavs hospital), Tone Enge Berthelsen (OUS), Kristoffer Ødegård (Vestre Viken HF), Eva Utne Haldorsen Kalla (Sykehuset Østfold HF), Gry Elin Konradsen (Helgelandssykehuset HF), Egil Haga (NSSF), Johan Siqveland (NSSF), Kine Johansen Dymbe (NSSF)

Bakgrunn/mål

NSSF har i samarbeid med DBT-team fra fem helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter som tilbyr Dialektisk atferdsterapi i Norge. Nettverket har som formål å kvalitetssikre behandlingen og å undersøke mekanismer hvorved endringer under behandling (med Dialektisk atferdsterapi) skjer og for hvem behandlingen virker best. Dette er det viktig å få avklart for å kunne videreutvikle og tilpasse behandlingen for å kunne øke terapirespons og sikre at knappe økonomiske og menneskelige ressurser utnyttes enda bedre enn i dag.

Metode/beskrivelse

I evalueringsnettverket bruker man felles utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk, symptommåling og forløpsmonitorering og man benytter samme plattform for datainnsamling. Data samles gjennom Universitetet i Oslos Tjeneste for Sensitive Data (TSD) via kryptert nettforbindelse og ved hjelp av nettbrett og mobile applikasjoner.

Status

Rekruttering av kliniske enheter tilknyttet nettverket har pågått gjennom året og to nye enheter har tilkommet (seks enheter i alle deler av landet deltar nå). Hittil er i overkant av 140 deltakere inkludert i prosjektet, og datainnsamlingen er derfor i god rute i forhold til det første prosjektet som har som mål å rekruttere 200 deltakere. Samtidig har man gjort seg viktige erfaringer med protokollen og forskningsinstrumentene som er tatt i bruk, og en første forsiktig revisjon av testbatteriet er foretatt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs tilskuddsbudsjett.

 

Publisert 18. apr. 2018 15:26 - Sist endret 7. feb. 2022 20:01