Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Gjertrud Kvalstad (St Olavs hospital), Tone Enge Berthelsen (OUS), Monica Haune Skorstad (Vestre Viken HF)

Bakgrunn/mål

NSSF har i samarbeid med DBT-team fra tre helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter som tilbyr Dialektisk atferdsterapi i Norge. Nettverket har som formål å kvalitetssikre behandlingen og å undersøke mekanismer hvorved endringer under behandling (med Dialektisk atferdsterapi) skjer og for hvem behandlingen virker best. Dette er det viktig å få avklart for å kunne videreutvikle og tilpasse behandlingen for å kunne øke terapirespons og sikre at knappe økonomiske og menneskelige ressurser utnyttes enda bedre enn i dag.

Metode/beskrivelse

I evalueringsnettverket bruker man felles utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk, symptommåling og forløpsmonitorering og man benytter samme plattform for datainnsamling. Data samles gjennom Universitetet i Oslos Tjeneste for Sensitive Data (TSD) via kryptert nettforbindelse og ved hjelp av nettbrett og mobile applikasjoner.

Status

Foreløpig er tre kliniske enheter tilknyttet nettverket, men man planlegger å rekruttere flere enheter. Etter lengre tids planlegging og utvikling av metoder, opplæring av klinikerne i bruk av metodene, innhenting av tillatelser fra REK og fra lokale forskningsansvarlige samt personvernombud, ble prosjektet startet på slutten av 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs budsjett og Universitetet i Oslo.

 

Publisert 18. apr. 2018 15:26 - Sist endret 18. apr. 2018 15:26

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere