Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Angelica Drucker Andersson (St Olavs hospital), Tone Enge Berthelsen (OUS), Kristoffer Ødegård (Vestre Viken HF), Marte Strand Sæther (Sykehuset Østfold HF), Gry Elin Konradsen (Helgelandssykehuset HF), Nina Birgitta Holmner (Helgelandssykehuset HF), Tonje Solberg (Akershus Universitetssykehus HF), Egil Haga (NSSF), Johan Siqveland (NSSF), Kine Johansen Dymbe (NSSF)

Bakgrunn/mål

NSSF har i samarbeid med DBT-team fra fem helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter som tilbyr Dialektisk atferdsterapi i Norge. Nettverket har som formål å kvalitetssikre behandlingen og å undersøke mekanismer hvorved endringer under behandling (med Dialektisk atferdsterapi) skjer og for hvem behandlingen virker best. Dette er det viktig å få avklart for å kunne videreutvikle og tilpasse behandlingen for å kunne øke terapirespons og sikre at knappe økonomiske og menneskelige ressurser utnyttes enda bedre enn i dag.

Metode/beskrivelse

I evalueringsnettverket bruker man felles utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk, symptommåling og forløpsmonitorering og man benytter samme plattform for datainnsamling. Data samles gjennom Universitetet i Oslos Tjeneste for Sensitive Data (TSD) via kryptert nettforbindelse og ved hjelp av nettbrett og mobile applikasjoner.

Status

Rekruttering av kliniske enheter tilknyttet nettverket har pågått gjennom året og nye enheter har tilkommet (syv enheter i alle deler av landet deltar nå). Datainnsamlingen er derfor i god rute i forhold til det første prosjektet som har som mål å rekruttere til sammen 200 deltakere med forløpsdata. Samtidig har man gjort seg viktige erfaringer med protokollen og forskningsinstrumentene som er tatt i bruk, og en første forsiktig revisjon av testbatteriet er foretatt. Analyse av data fra prosjektet er i god gang, både fra det samlete materialet og de lokale datasettene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NSSFs tilskuddsbudsjett.

 

Publisert 18. apr. 2018 15:26 - Sist endret 11. okt. 2022 11:16