Deltakere i Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser, Selvmord, suicidal atferd
Egil Haga Seniorrådgiver +47 22844667 90091514 egil.haga@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Gjertrud Kvalstad
  • Tone Enge Berthelsen
  • Monica Haune Skorstad