Deltakere i Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Andre deltakere

  • Eva Utne Haldorsen Kalla
  • Gry Elin Konradsen