Depresjon blant eritreiske innvandrere i Oslo: assosierte faktorer

Prosjektgruppen

Sudan Prasad Neupane (leder), Fesehatsion Afewerki Haylom

Bakgrunn

Personer med eritreisk bakgrunn utgjør en stor andel av immigranter i Norge, og særlig i Oslo. Overgang til ny livssituasjon fører til betydelige endringer i flere aspekter ved helse. Immigranter er utsatt for psykisk helseproblemer av ulik art - blant annet depresjon. Det er noen indikasjoner på at immigranter fra utviklingslandene har forhøyet depresjonsnivå sammenlignet med immigranter fra vestlige land. Det finnes lite empirisk data om depresjon blant enkelte immigrantgrupper. Det er derfor av interesse å gjennomføre studier for å belyse problematikken.

Mål

Å identifisere forekomst av depresjon blant personer med eritreisk bakgrunn som oppholder seg i en norsk storby. I tillegg er målet å identifisere sosiodemografiske- og helserelaterte faktorer som er assosiert med ulike nivåer av depresjon i denne populasjonen.

Metode

En tverrsnittstudie med originale systematiske intervjudata fra et utvalg av eritreisk innvandrerpopulasjon som oppholder seg i Oslo og omegn. Vi bruker standardiserte instrumenter for å kartlegge variabler blant annet livstid og nylig depresjon, livtilfreds og integrering.

Status

Datainnsamling og rapportskriving er ferdigstilt. Studenten har forsvart mastergraden basert på data. Vi holder på med artikkelskriving.

Finansiering

Finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 13. juni 2021 20:24 - Sist endret 24. jan. 2022 18:04