Selvmord og villet egenskade hos studenter og landlige innbyggere i Kina

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder),samt flere forskere og stipendiater ved Shandong Universitetet i Kina.

Bakgrunn

Kinas sosialøkonomi gjennomgår raske endringer, og psykisk helse hos unge og landlige innbyggere har med dette blitt en stor bekymring for det offentlige.

Mål

Dette prosjektet har som formål å undersøke forekomsten av suicidal atferd og psykiske lidelser hos kinesiske universitetsstudenter og landlige innbyggere og å rette fokus mot viktige faktorer som bidrar til dette problemet. Prosjektet er en fortsettelse av Ping Qins forskningssamarbeid med Kina.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av ulike kinesiske forskingsfond.

Utvalgte publikasjoner

Liu, B., Qin, P., & Jia, C. (2017). Behavior Characteristics and Risk Factors for Suicide among the Elderly in Rural China. Journal of Nervous and Mental Disease. doi:http://dx.doi.org10.1097/NMD.0000000000000728

Tang, F., Byrne, M., & Qin, P. (2017). Psychological distress and risk for suicidal behavior among university students in contemporary China. J Affect Disord, 228, 101–108. doi:http://dx.doi.org10.1016/j.jad.2017.12.005.

Tang F, Qin P. Influence of personal social network and coping skills on risk for suicidal ideation in  Chinese university students.
PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121023. doi: 10.1371/journal.pone.0121023. eCollection 2015

You Z, Song J, Wu C, Qin P, Zhou Z.  Effects of life satisfaction and psychache on risk for suicidal behavior: a study based on data from Chinese undergraduates. 2014 Mar 21;4(3):e004096. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004096.

You Z, Chen M, Yang S, Zhou Z, Qin P.  Childhood adversity, recent life stressor and suicidal behavior in Chinese college students.
PLoS One. 2014 Mar 28;9(3):e86672. doi: 10.1371/journal.pone.0086672. eCollection 2014

Qin P.  Suicidal behaviour and correlates among university students in China. The XXVII World Congress of the International Association for Suicide Prevention. September 24-28, 2013, Oslo, Norway.

Tang F, Qin P.  Influence of social network and problem solving methods on risk for suicidal behavior among chinese college students. The XXVII Workld Congress of the International Association for Suicide Prevention. September 24-28, 2013, Oslo, Norway.

Publisert 24. apr. 2017 13:48 - Sist endret 22. apr. 2020 10:32