Deltakere i Personales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern

Navn Telefon E-post Emneord
Ping Qin Professor +47 22923480 +47 45229224 (mob) ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Kim Sverre Larsen Universitetslektor k.s.larsen@medisin.uio.no