Immun og inflammatoriske faktorer i suicidalatferd: systematisk review og meta-analyse

Prosjektgruppe

Gil Zalsmann (leder), Sudan Prasad Neupane, Assaf shelef, Aviv Segev, Elizabeth D Ballard, Federico M Daray, Oren Tene, Liat Itzhaky, Mina M Rizk, J John Mann

Bakgrunn

Det er økende forståelse for betydningen av kroppslige prosesser og sykdommer knyttet til psykiske lidelser og suicidal atferd.  Endret immunforsvar kan gi økt risiko for suicidal atferd med og uten samtidig tilstedeværende depresjon. Men forskningslitteraturen er sammensatt og uoversiktlig når det gjelder immunologiske og inflammatoriske faktorer og det er behov for mer entydige svar på om det eksisterer en virkelig sammenheng mellom disse faktorene og suicidalitet.

Mål

Prosjektet er en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse av hvorvidt faktorer knyttet til immunsystemet og inflammatoriske prosesser kan gi økt risiko for selvmord og selvmordsforsøk.

Metode

Gjennomgang og meta-analyse av studier av sammenhengen mellom suicidal atferd og inflammatoriske og immunologiske markører i blodet og hjernen.

Status

Screening av litteratur ferdigstilt. Data ekstraksjon og analysering pågår.

Finansiering

Bidrag fra deltakende institusjoner.

 

 

Publisert 22. juni 2021 19:42 - Sist endret 22. juni 2021 19:42

Deltakere

  • Sudan Prasad Neupane
  • Gil Zalsmann
  • Assaf Shelef
  • Aviv Segev
  • Elizabeth D Ballard
  • M Daray
  • Oren Tene
  • Liat Itzhaky
  • Mina M Rizk
  • J John Mann
Detaljert oversikt over deltakere