Deltakere i Immun og inflammatoriske faktorer i suicidalatferd: systematisk review og meta-analyse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Sudan Prasad Neupane Forsker +47 22923904 +4798861090 (mob) s.p.neupane@medisin.uio.no Psykisk helse, Suicidologi, psykonevroimmunologi, alkohol, depresjon

Andre deltakere

  • Gil Zalsmann
  • Assaf Shelef
  • Aviv Segev
  • Elizabeth D Ballard
  • M Daray
  • Oren Tene
  • Liat Itzhaky
  • Mina M Rizk
  • J John Mann