Forebygging av suicidal atferd blant flyktninger - en europeisk multisenterstudie (IMPACT)

Prosjektgruppe

Ledere: Ella Arensman (Irland) og Ulrich Hegerl (Leipzig). Prosjektansvarlig NSSF: Lars Mehlum

Bakgrunn

Mange europeiske land, inklusiv Norge, har mottatt store antall av flyktninger fra Midt-Østen og Afrika i løpet av de siste to årene. Siden mange flyktninger kommer fra krigssoner, slik som Syria eller fra områder med humanitære katastrofer, har de sannsynligvis en betydelig økt risiko for å utvikle psykiske problemer og suicidal atferd. Det er imidlertid stor mangel på tjenester og hjelptilbud som kan avhjelpe flyktningenes behov og derved forebygge utvikling av langvarig sykdom eller tidlig død. Slike tjenester må imidlertid bygges opp på grunnlag av kunnskap om omfang av problemene og hvordan de arter seg for de ulike gruppene. En gruppe av forskningssentra i Europa, inklusiv NSSF, har samarbeidet for å undersøke omfang av psykiske lidelser og selvmordsrisiko blant flyktninger og utviklet en intervensjon rettet mot psykisk uhelse og selvmordsrisiko. Prosjektet (Improving Assessment and Management of Mental Health Conditions among Migrants and Refugees in Europe and At-risk Groups in Low and Middle-Income Countries (IMPACT)) vil bli gjennomført fra 2018 og vare i 3 år forutsatt at finansiering blir gitt gjennom Horizon 2020 programmet.

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å 1) undersøke forekomster av psykisk uhelse og selvmordsatferd blant flyktninger fra Syria, Afghanistan, Pakistan, Libanon, Iran, Tyrkia og Jordan og 2) effekten av en e-helse-intervensjon utviklet for formålet og tilrettelagt for de ulike målgruppene på deres språk.

Status

NSSF deltar i planleggings- og utviklingsarbeidet, er hovedansvarlig for en av arbeidspakkene og medarbeider på en annen arbeidspakke i prosjektet.

Finansiering

Prosjektet har foreløpig ikke fått finansiering og er ikke startet.

Publisert 6. juni 2018 13:36 - Sist endret 6. juni 2018 13:36