Nevrobiologisk forklaring på komorbid depresjon hos pasienter med alkoholmisbrukslidelse

Prosjektgruppen

Sudan Prasad Neupane (leder), Gabriella Renee Rodriguez, Fulton T Crews, Lars Lien, Dinesh Kumar Poudel, Jørgen G Bramness, Gudrun Høiseth

Bakgrunn

Alkoholmisbrukslidelse (AML) og alvorlig depresjon (AD) utgjør til sammen halvparten av all sykdomsbyrde grunnet psykiske problemer og rusmisbruk. AML og AD oppstår ofte sammen. Stress, og aktivert immunsystem er felles for AML og AD. Det er i økende grad forståelse for betydningen av tarmflora og psykiske lidelser inkludert AML og AD. Ny kunnskap om interaksjon mellom tarmflora, stress og inflammasjon kan gi nye markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging og behandling av disse lidelsene.

Mål

Formålet med prosjektet er å kartlegge sammenhenger mellom immunsystem, stress og sammensetting av tarmbakterier i komorbide AD og AML.

Metode

Prosjektet omfatter tverrsnitts studie blant pasienter som behandles for AML, AD og friske voksne (kontroller) fra Nepal. Det måles immunmarkører i blodet (cytokiner, CRP), kortisol nivå i håret og tarmflora gjennom avføringsprøver samt en rekke spørreskjema for å kartlegge psykisk tilstand

Status

Datainnsamlingen er ferdigstilt. Prøvematerialet er lagret i biobank. Analyse av blodprøver er utført. Datakoding og analyse samt publikasjonsarbeid er under arbeid.

Finansiering

US-Norway Fulbright Foundation, Eckbos legat, Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond.

 

 

Publisert 22. juni 2021 19:10 - Sist endret 22. juni 2021 19:10

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere