Prediktorer for suicidal og selvskadende atferd blant personer med ustabil personlighetsforstyrrelse

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Johan Siqveland, Barbara Stanley

Bakgrunn

Personer med ustabil personlighetsforstyrrelse har en betydelig økt risiko for selvmord, selvmordsforsøk og selvskading som vist i tallrike studier. Likevel mangler mer detaljert kunnskap om forløpet av suicidal og selvskadende atferd over tid i ikke-kliniske grupper av personer med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Mål

Prosjektet har som mål å prospektivt studere forløpet av suicidal og selvskadende atferd og en rekke andre psykiske funksjoner og problemer relevant for slik atferd, over en periode på 3 år. Målet er å få mer inngående kunnskap om hvordan slik atferd utvikler seg over tid og hvilke faktorer som påvirker forløpet. Resultatene av studien vil være av stor betydning for planlegging av forebyggende og behandlende tiltak rettet mot brede grupper av personer med problemer knyttet til ustabil personlighetsforstyrrelse.

Metode

Prosjektet benytter rike data innsamlet ved Columbia University og New ork State Psychiatric Institute i USA gjort tilgjengelig av NSSFs medarbeider Barbara Stanley som har sin hovedstilling ved instituttet.

Status, resultater

Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Columbia University og NSSF.

Utvalgte publikasjoner

Simonsen, Sebastian; Bateman, Anthony; Bohus, Martin; Dalewijk, Henk-Jan; Doering, Stephan.; Kaera, Andres; Moran, Paul; Renneberg, Babette; Ribaudi, Joaquim Soler; Taubner, Svenja; Wilberg, Theresa; Mehlum, Lars (2019). European guidelines for personality disorders: past, present and future. Borderline personality disorder and emotion dysregulation (BPDED). 6, 9

Publisert 6. juni 2018 13:57 - Sist endret 20. nov. 2020 08:50