Prediktorer for suicidal og selvskadende atferd blant personer med ustabil personlighetsforstyrrelse

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Johan Siqveland

Bakgrunn

Personer med ustabil personlighetsforstyrrelse har en betydelig økt risiko for selvmord, selvmordsforsøk og selvskading som vist i tallrike studier. Likevel mangler mer detaljert kunnskap om forløpet av suicidal og selvskadende atferd over tid i ikke-kliniske grupper av personer med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Mål

Prosjektet har som mål å prospektivt studere forløpet av suicidal og selvskadende atferd og en rekke andre psykiske funksjoner og problemer relevant for slik atferd, over en periode på 3 år. Målet er å få mer inngående kunnskap om hvordan slik atferd utvikler seg over tid og hvilke faktorer som påvirker forløpet. Resultatene av studien vil være av stor betydning for planlegging av forebyggende og behandlende tiltak rettet mot brede grupper av personer med problemer knyttet til ustabil personlighetsforstyrrelse.

Metode

Prosjektet benytter rike data innsamlet ved Columbia University og New York State Psychiatric Institute i USA. Data er gjort tilgjengelig av NSSFs tidligere medarbeider Barbara Stanley som har sin hovedstilling ved Columbia University.

Status, resultater

Analyser med fokus på endringer i selvmordstanker over tid er fullført. Artikkel er under produksjon.

Finansiering

Arbeid med data er finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.

Utvalgte publikasjoner

Simonsen, Sebastian; Bateman, Anthony; Bohus, Martin; Dalewijk, Henk-Jan; Doering, Stephan.; Kaera, Andres; Moran, Paul; Renneberg, Babette; Ribaudi, Joaquim Soler; Taubner, Svenja; Wilberg, Theresa; Mehlum, Lars (2019). European guidelines for personality disorders: past, present and future. Borderline personality disorder and emotion dysregulation (BPDED). 6, 9

Publisert 6. juni 2018 13:57 - Sist endret 11. okt. 2022 15:01