Deltakere i Prediktorer for suicidal og selvskadende atferd blant personer med ustabil personlighetsforstyrrelse

Navn Telefon E-post Emneord
Barbara Stanley
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no Selvmord, suicidal atferd, psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser
Johan Siqveland Forsker johan.siqveland@medisin.uio.no