Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk undersøkelse

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Barbara Stanley, Ingrid Melle, Ketil Berge Lunde og Anne Seljenes Bøe

Bakgrunn

Villet egenskade er vanlig og er en sterk prediktor for repetisjon av selvskading, selvmord og tidlig død i populasjonen. Oppfølgende behandling og intervensjoner etter behandling for selvskading er svært viktig i klinisk forvaltning – imidlertid er bevisgrunnlaget for å rettlede denne forvaltningen glissen. Dette prosjektet vil bruke rikholdig data fra norske registre for en grundig undersøkelse av henvisninger til psykososiale intervensjoner og deres potensielle utfall for ungdom og voksne behandlet for villet egenskade i det ordinære helsevesenet

Mål

Prosjektet vil besvare disse spørsmålene: 1) Hvilke typer psykososiale intervensjoner disse pasientene ofte henvises til og hvordan henvisningene varierer basert på kliniske trekk ved selvskadingen og sosiodemografisk status til pasienten. 2) Hvorvidt henvisning til psykososial behandling er beskyttende mot repetisjon av villet egenskade og prematur død i løpet av oppfølgingsperioden. 3) Hvorvidt de psykososiale intervensjonene er gunstige for de unge pasientenes sosiale prestasjon i deres påfølgende utdanningsprogram.

Metode/beskrivelse

Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Norske Pasient Registeret, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.

Status

Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene, data er innhentet. Prosjektet er i gang.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NFR.

Utvalgte publikasjoner

Liu, Bao-Peng; Lunde, Ketil Berge; Jia, Cun-Xian & Qin, Ping. The short-term rate of non-fatal and fatal repetition of deliberate self-harm: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Affective Disorders. 2020:273, s 597- 603 . doi: 10.1016/j.jad.2020.05.072.

Lunde, Ketil Berge; Mehlum, Lars; Melle, Ingrid & Qin, Ping. Deliberate self-harm and associated risk factors in young adults: the importance of education attainment and sick leave. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2020: doi: 10.1007/s00127-020-01893-x.

Konferansepresentasjoner:

Liu, B., Lunde, K.B., Jia, C., & Qin, P. (2019). The prevalence of non-fatal and fatal repetition of deliberate self-harm: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. The Biennial International Summit on Suicide Research, Miami, USA. 27.–30.10. 

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry. Shandong University Center for Suicide Prevention Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05. 

Qin, P., Mehlum, L. (2019). Deliberate self-harm and follow-up care: insights from the secondary health care services in Norway. The Biennial International Summit on Suicide Research. 27.–30.10.  

Publisert 19. apr. 2018 11:38 - Sist endret 27. mai 2021 18:03