Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk undersøkelse

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Barbara Stanley, Ingrid Melle, Ketil Berge Lunde og Anne Seljenes Bøe, Bao Peng Liu

Bakgrunn

Villet egenskade er vanlig og er en sterk prediktor for repetisjon av selvskading, selvmord og tidlig død. Oppfølgende behandling og intervensjoner etter behandling for selvskading er svært viktig, men vi har begrensete kunnskaper om hvilken oppfølging og behandling som gis i etterforløpet til personer som har fått akuttbehandling for villet egenskade ved norske sykehus. Dette prosjektet benytter registerdata til å studere henvisninger til psykososiale intervensjoner for både ungdom og voksne etter sykehusbehandlet villet egenskade og hvilke utfall som følger av disse henvisningene.

Mål

Prosjektet søker svar på følgende spørsmål: 1) Hvilke typer psykososiale intervensjoner henvises disse pasientene til og hvordan varierer henvisningene basert på karakteristika ved villet egenskade og sosiodemografiske variabler hos pasienten. 2) I hvilken grad er henvisning til psykososial behandling beskyttende mot repetisjon av villet egenskade og prematur død i løpet av oppfølgingsperioden. 3) I hvilken grad har de psykososiale intervensjonene en gunstig innvirkning for unge i forhold til fullføring av skolegang og utdanning.

Metode/beskrivelse

Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Norske Pasient Registeret, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.

Status

Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene, data er innhentet. De første 2 artikler er publisert og flere artikler er under arbeid.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av NFR.

Utvalgte publikasjoner

Liu, Bao-Peng; Lunde, Ketil Berge; Jia, Cun-Xian & Qin, Ping. The short-term rate of non-fatal and fatal repetition of deliberate self-harm: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Affective Disorders. 2020:273, s 597- 603 . doi: 10.1016/j.jad.2020.05.072.

Lunde, K. B., Mehlum, L., Melle, I., Qin, P. (2021). Deliberate self-harm and associated risk factors in young adults: the importance of education attainment and sick leave. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 56, 153–164
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-020-01893-x

Konferansepresentasjoner:

Qin, P (2021, oktober). Selected treatment and intervention for self-harming patients in secondary healthcare system in Norway. Invited plenary presentation on 2021 IASR/AFSP International Summit on Suicide Research, Barcelona, virtuell

Qin, P (2021, juni). Mental healthcare following hospital treatment of deliberate self-harm. Invited plenary presentation on the 2021 CSPR Conference on Suicide Prevention Research in China, virtuell

Qin, P (2021, november). Effectiveness of mental healthcare following deliberate self-harm: Searching evidence from real-life data in routine registers. Invited plenary talk on The 1st China International Conference on Suicidology, virtuell

Qin, P (2021, september). Cause-specific mortality following hospital presentation for non-fatal deliberate self-harm: a national cohort study. Oral presentation on the 31st World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Gold Coast Australia, virtuell

Liu, B., Lunde, K.B., Jia, C., & Qin, P. (2019). The prevalence of non-fatal and fatal repetition of deliberate self-harm: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. The Biennial International Summit on Suicide Research, Miami, USA. 27.–30.10. 

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry. Shandong University Center for Suicide Prevention Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05. 

Qin, P., Mehlum, L. (2019). Deliberate self-harm and follow-up care: insights from the secondary health care services in Norway. The Biennial International Summit on Suicide Research. 27.–30.10.  

Publisert 19. apr. 2018 11:38 - Sist endret 11. okt. 2022 15:41