Deltakere i Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk undersøkelse

Navn Telefon E-post Emneord
Ping Qin Professor +47 22923480 +47 45229224 (mob) ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no Selvmord, suicidal atferd, psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser
Barbara Stanley
Ingrid Melle Professor +47 23 02 73 50 ingrid.melle@medisin.uio.no
Ketil Berge Lunde Stipendiat k.b.lunde@medisin.uio.no