Deltakere i Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk undersøkelse