Suicidologiske forskningsprosjekter ved NSSF

Risiko for selvmord assosiert med HIV/AIDS-sykdom

Prosjektleder: Ping Qin

Prosjektgruppe: Lars Mehlum, Cun-Xian Jia

Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for registerforskning ved Århus Universitet, Centre for suicide prevention research ved University of Shendong, Jinan, Kina og NSSF.

Prosjektbeskrivelse

En rekke alvorlige somatiske sykdommer er tidligere vist å medføre økt risiko for selvmord. Med den stadige spredningen av HIV og AIDS i mange deler av verden, også i Norge, har sammenhengen mellom HIV/AIDS, psykisk helse og selvmordsrisiko gitt opphav til økende bekymring. I en ny studie har NSSF samarbeidet med forskere i Kina og Danmark om å studere risiko for selvmord hos personer med HIV/AIDS. Ved å bruke data fra danske registre med om lag 10 000 personer som døde i selvmord og 190 000 kontrollpersoner, fant man en klar overdødelighet ved selvmord hos personer med HIV/AIDS-sykdom. Personer som i tillegg hadde psykisk lidelse, hadde en særlig stor risiko. En stor andel av dem som senere tok sitt liv, hadde utviklet psykisk lidelse etter å ha mottatt sin HIV/AIDS-diagnose. Selvmordsrisikoen var noe større i årene før introduksjon av de nye antivirale legemidlene (HAART), men var fortsatt betydelig økt også i tiden etter at denne behandlingen ble tilgjengelig. Studien peker på behovet for å styrke innsatsen i selvmordsforebygging blant personer med HIV/AIDS, blant annet gjennom å bedre rutiner og kompetanse hos klinikere i å vurdere og håndtere selvmordsrisiko både i akuttfasen og i den videre behandlingsplanleggingen.

Publikasjon:
Jia C-X, Mehlum L, Qin P. AIDS/HIV infection, comorbid psychiatric illness, and risk for subsequent suicide: a nationwide register linkage study. Journal of Clinical Psychiatry 2012, 4th September.

Øvrige prosjektpresentasjoner

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 30. juni 2016 17:22