Suicidal atferd hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Fredrik Walby

Samarbeid

Ole A. Andreassen og Ingrid Melle, Oslo universitetssykehus - Ullevål og associate professor Jill M. Harkavy-Friedman, Columbia University, New York

Bakgrunn

Personer med schizofreni og bipolar lidelse har en forhøyet risiko for å dø ved selvmord, og suicidal atferd er en sentral risikofaktor for selvmord i denne pasientgruppen. Forebygging og behandling av suicidal atferd ved psykotiske lidelser er fortsatt et kunnskapssvakt område, og vi vet per i dag svært lite om forekomst og behandling av selvskading hos personer med psykotiske lidelser.

Mål

I denne delstudien av NORMENT-samarbeidet er målet å øke kunnskapen om mekanismer og karakteristika ved suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon hos pasienter med psykotiske lidelser som grunnlag for å utvikle bedre behandling og andre forebyggende intervensjoner.

Metode

Studien baserer seg på et omfattende datamateriale fra personer med psykotiske lidelser, som er behandlet i psykisk helsevern ved sykehusene i Oslo og Sykehuset Innlandet HF.

Status

NSSFs deltakelse i prosjektet har så langt resultert i bidrag på 12 artikler og én doktoravhandling. Prosjektet har i 2018 vært satt i pause.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Mork E. Self-harrm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics. (PhD), Doctoral Thesis, Faculty of Medicine, University of Oslo. 2014

Mork E, Walby FA, Harkavy-Friedman JM, Barrett EA, Steen NE, Lorentzen S, Andreassen OA, Melle I, Mehlum L.
Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm - a cross-sectional study.
BMC Psychiatry. 2013 Oct 9;13(1):255

Larsson, S, AAs, M, Klungsøyr, O,  Agartz, I,  Mork, E, Steen, N E.,Barrett, E A, Lagerberg, T V, Røssberg, J I,  Melle, I, Andreassen, O A, Lorentzen, S.
Patterns of childhood adverse events are associated with clinical characteristics of bipolar disorder.
BMC Psychiatry 2013 ;Volum 13.

Mork E, Mehlum L, Barret EA, Agartz I, Harkavy-Friedman JM, Lorentzen S, Melle I, Andreassen O, Walby F.
Self harm in patients with schizophrenia spectrum disorders.
Archives Suicide Res. 2012 Apr;16(2):111-23.

Larsson S, Andreassen OA., Aas M., Røssberg JI, Mork E, Steen NE, Barrett EA, Lagerberg TV, Peleikis D, Agartz I, Melle I,  Lorentzen S.
High prevalence of childhood trauma in a catchment area sample of patients with schizophrenia spectrum disorder and bipolar disorder.
Comprehensive Psychiatry. 2012 Aug 15.

Barrett EA, Sundet K, Simonsen C, Agartz I, Lorentzen S, Mehlum L, Mork E, Andreassen OA, Melle I.
Neurocognitive functioning and suicidality in schizophrenia spectrum disorders
Compr Psychiatry. 2011 Mar-Apr;52(2):156-63

Steen NE, Methlie P, Lorentzen S, Hope S, Barrett EA, Larsson S, Mork E, Almås B, Løvås K, Agartz I, Melle I, Berg JP, Andreassen OA.
Increased systemic cortisol metabolism in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a mechanism for increased vulnerability?
J Clin Psychiatry, 2011 Feb 8.

Barrett EA, Sundet K, Faerden A, Nesvåg R, Agartz I, Fosse R, Mork E, Steen NE, Andreassen OA, Melle I.
Suicidality before and in the early phases of first episode psychosis.
Schizophr Res. 2010; 119: 11-17.

Larsson S, Lorentzen S, Mork E, Barrett EA, Steen NE, Vik Lagerberg T, Ottesen Berg A, Aminoff SR, Agartz I, Melle I, Andreassen OA.
Age at onset of bipolar disorder in a Norwegian catchment area sample.
Journal of Affective Disorders 2010; 124: 174-77.

Barrett E.A., Sundet K, Faerden A, Agartz I, Bratlien U, Lie Romm K, Mork E, Rossberg JI, Steen NE, Andreassen O.A., Melle I.
Suicidality in first episode psychosis is associated with insight and negative beliefs about psychosis.
Schizophrenia Research 2010; 123: 257-62.

Steen NE, Tesli M, Kähler AK, Methlie P, Hope S, Barrett EA, Larsson S, Mork E, Løvås K, Røssberg JI, Agartz I, Melle I, Djurovic S, Lorentzen S, Berg JP, Andreassen OA.
SRD5A2 is associated with increased cortisol metabolism in schizophrenia spectrum disorders.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Dec 1;34(8):1500-6.

Publisert 24. apr. 2017 12:17 - Sist endret 9. jan. 2019 13:33