Risiko for selvmord i forbindelse med diagnostisering av alvorlig fysisk sykdom

Alvorlig fysisk sykdom kan påvirke menneskers liv på mange måter, og dens innflytelse kan bli kronisk. Mange mennesker kan ikke klare å leve med sykdom og velger å dø ved selvmord. 

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Fang Tang, Sigrid Tesli

Samarbeid

Ledende forskningsmiljøer i Danmark, Kina og England.

Bakgrunn

Dette var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom ledende forskningsmiljøer i Norge, Danmark og England. Prosjektet utvides nå med fokus på norsk datamateriale.

Mål

Formålet med prosjektet er å undersøke selvmordsrisiko i forbindelse med sykemelding fra jobb og med en lang rekke alvorlige sykdommer, og å undersøke mulig effektmodifikasjon av psykiatriske, demografiske eller sosioøkonomiske faktorer

Metode

Prosjektet utnyttet opprinnelig data fra forskjellige danske registre og vil bli videreført med data fra norske registre (Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med Forløpsdatabasen Trygd).

Resultater, status

Flere artikler basert på danske data er publisert. Prosjektet har blitt en del av registerbasert forskning ved NSSF med Norske data. 

Finansiering

Prosjektet var opprinnelig finansiert av Sygekassernes Helsefond, Danmark.Forprosjekt er finansiert av Helsedirektoratet.  Aktuelle forskningsaktiviteter er delvis finansiert av NFR. 

Utvalgte publikasjoner

Tang, Fang; Mehlum, Lars; Mehlum, Ingrid Sivesind; Qin, Ping (2019). Physical illness leading to absence from work and the risk of subsequent suicide. A national register-based study. European Journal of Public Health, 29(6): 1073-1078

Qin, P. (2017). Selvmordsrisiko hos personer med somatiske lidelser. Suicidologi, 21(1), 12–17. doi:http://dx.doi.org10.5617/suicidologi.4680

Masteroppgaven til Sigrid Tesli:  Suicide risk in relation to temporary sick leave from work: A case-control study of the National data from 1992-2012 in Norway. UiO, 2016.

Qin P, Hawton K, Mortensen PB, Webb R.
Combined effects of physical illness and comorbid psychiatric disorder on risk of suicide in a national population study.
Br J Psychiatry. 2014 Feb 27. [Epub ahead of print]

Strid, J. M., Christiansen, C. F., Olsen, M., & Qin, P. (2014). Hospitalisation for chronic obstructive pulmonary disease and risk of suicide: a population-based case-control study. BMJ Open, 4(11).

Jia CX, Mehlum L, Qin P. AIDS/HIV infection, comorbid psychiatric illness, and risk for subsequent suicide: a nationwide register linkage study. J Clin Psychiatry. 2012 Oct; 73(10):1315-21. doi: 10.4088/JCP.12m07814. Epub 2012 Sep 4.

Webb RT, Kontopantelis E, Doran T, Qin P, Creed F, Kapur N. Risk of self-harm in physically ill patients in UK primary care. J Psychosom Res. 2012 Aug; 73(2):92-7. Epub 2012 Jun 18.

Qin P, Webb R, Kapur N, Sørensen HT. Hospitalization for physical illness and risk of subsequent suicide: a population study. J Intern Med. 2012 Jul 9. doi: 10.1111/j.1365-2796.2012.02572.x. [Epub ahead of print]

Webb RT, Kontopantelis E, Doran T, Qin P, Creed F, Kapur N. Suicide risk in primary care patients with major physical diseases: a case-control study. Arch Gen Psychiatry. 2012 Mar;69(3):256-64. Erratum in: Arch Gen Psychiatry. 2012 Jul;69(7):671.

Publisert 24. apr. 2017 13:05 - Sist endret 22. apr. 2020 10:12