Deltakere i Risiko for selvmord i forbindelse med diagnostisering av alvorlig fysisk sykdom

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ping Qin Professor ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no Selvmord, suicidal atferd, psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser
Sigrid Johanne Thu Tesli

Andre deltakere

  • Fang Tang