Selvmord i nordiske fengsler 2000-2012

Prosjektgruppe

Annette Erlangsen (leder på nordisk nivå), Lars Mehlum (leder v/NSSF), Yngve Hammerlin, Kristian Wahlbeck, Bo Runeson, Høgni Oscarsson, Merete Nordentoft

Bakgrunn

Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selvmord blant innsatte i fengsler. Innsatte med psykiske lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre innsatte, varetektsfanger samt personer som er fengslet på grunn av vold er særlig risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord blant innsatte ut til å ha en økende tendens.

Mål

I denne studien samarbeider NSSF med forskere fra de øvrige nordiske landene i å undersøke overdødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper og over tid.

Metode

Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende arbeid.

Resultater

Datainnsamlingen er fullført og en artikkel er innsendt og akseptert for publisering.

Publisert 25. apr. 2017 08:31 - Sist endret 22. apr. 2020 10:27

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere