Deltakere i Saker om selvmord innklaget til Norsk Pasienterstatning 2009 - 2017

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Fredrik Walby Spesialpsykolog +47 22923473 +47 91345195 (mob) +47 91345195 fredrik.walby@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Raman Dhawan
  • Ida Rashida Kahn Bukholm