Selvmord og villet egenskade blant voksne i alderen 40-64 år

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Sadia Syeda, Paul Yip (Hong Kong University) og David Gunnell (Bristol University).  I tillegg forskere fra forskningsinstitutter i andre land.

Bakgrunn

Blant voksne i alderen 40-64 år er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene, og nesten 50 % av de som døde i selvmord i Norge var i denne aldersgruppen. Likevel er forskning og forebyggingsfokus i større grad rettet mot andre aldersgrupper. Derfor har International Association for Suicide Prevention (IASP) Special Interest Group on suicide and self-harm in middle-aged adults initiert dette prosjektet.

Mål

Målet er å få økt kunnskap om selvmord og selvskading blant mennesker i aldersgruppen 40-64 år, og å undersøke hvilken påvirkning helsestatus og sosioøkonomiske faktorer kan ha for denne alderspopulasjonen.

Metode/beskrivelse

Prosjektet omfatter en rekke systematiske oversiktsartikler og originale forskningsstudier med data fra ulike kilder.

Status

Prosjektet er i gang med planleggings- og utviklingsarbeidet.

Finansiering

Forskerne som er involvert finansieres fra ulike kilder.

Publisert 27. jan. 2019 14:01 - Sist endret 27. jan. 2019 15:00