Avdekking av selvmordsrisiko hos middelaldrende og eldre menn – en registerbasert undersøkelse

Unraveling suicide risk in men of middle and old age: searching evidence from longitudinal population registers

 

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, ph.d.-stipendiat (under utlysning)

 

Bakgrunn

Middelaldrende og eldre menn utgjør om lag 24-25% av befolkningen, men står for 44-45% av alle selvmord i Norge. I 2020 var 285 av totalt 639 selvmord i gruppen menn over 40 år. Svært lite forskning har vært viet selvmord blant middelaldrende og eldre menn. Samtidig er det svært viktig å øke vår forståelse av årsakene til selvmord i denne gruppen.

 

Mål

I dette prosjektet vil vi studere selvmord blant alle menn som er 40 år eller eldre og anvende en rekke ulike metodiske tilnærminger for å undersøke samspill mellom sosiodemografiske bakgrunnsvariabler, sosial gruppetilhørighet, psykisk helse og negative livshendelser og belastninger - alle faktorer med stor potensiell forklaringsverdi for selvmord.

 

Metode, beskrivelse

Vi vil bruke data sammenkoblet fra flere longitudinelle befolkningsregistre i Norge. En stress-diatese-modell vil brukes for å undersøke hvordan en prosuicidal diatese bestående av predisponerende faktorer kan interagere med livsbelastninger i å øke selvmordsrisikoen, og videre, hvilke faktorer som kjennetegner dem som er i kontakt eller ikke er i kontakt med psykisk helsevern i tiden før selvmordet.

 

Resultater, status

Dette prosjektet vil gjennomføres i form av et phd-prosjekt av 3 års varighet. Som en del av registerbasert forskning ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene og data er innhentet. Prosjektet er i gang.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Skipsreder Tom Wilhelmsen Stiftelsen.

Publisert 9. sep. 2022 11:09 - Sist endret 9. sep. 2022 11:53