Selvmordsatferd i forbindelse med ekteskapsbrudd

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Erik Oftedahl Næss

Mål

Formålet med prosjektet er å undersøke påvirkningen av ekteskapsbrudd på risikoen for selvmord og selvskading ved å bruke data fra de norske folkeregistrene. Spesielt vil studien vurdere den temporale effekten av ekteskapelig endring og dens kontekstuelle effektforskjeller etter f.eks foreldreskap og sosioøkonomisk status for mennesker som har opplevd ekteskapsbrudd.

Metode/beskrivelse

Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.

Status/Resultater

Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO

Publisert 19. apr. 2018 11:14 - Sist endret 19. apr. 2018 11:14