Selvmordsatferd i forbindelse med ekteskapsbrudd

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Erik Oftedahl Næss

Mål

Formålet med prosjektet er å undersøke virkningen av ekteskapsbrudd på risikoen for selvmord og selvskading ved å bruke registerdata.

Metode/beskrivelse

Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.

Status/Resultater

Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene og data er innhentet. Prosjektet er, for forskerlinjestudenten, i avslutningsfasen.

Finansiering

Prosjektet ble fram til 31.12.2020 finansiert av Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO.

Publisert 19. apr. 2018 11:14 - Sist endret 11. okt. 2022 15:34