Selvskading blant innsatte i fengsel

Prosjektgruppe

Lars Mehlum (leder), Yngve Hammerlin, Christine Friestad

Bakgrunn

Som vist i tidligere studier har innsatte en betydelig økt risiko for selvmord. Det er også klare indikasjoner på at forekomst av selvskading blant innsatte har økt, men omfanget har ikke vært undersøkt systematisk og risikofaktorer for slik atferd i denne populasjonen har ikke vært godt nok undersøkt.

Metode/beskrivelse

Prosjektet undersøker forekomst av selvskading blant innsatte i 4 utvalgte fengsler (Ullersmo, Bredtvedt, Ringerike og Halden fengsel) og risikofaktorer for slik atferd med mål om å identifisere innsatsområder for forebyggende tiltak.

Status

Utvikling av protokoll for undersøkelsen er fullført og nødvendige samarbeidsavtaler er inngått og tillatelser innhentet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av KRUS.

Publisert 20. apr. 2018 09:39 - Sist endret 20. apr. 2018 09:39

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere