Sikring av broer - et aktuelt selvmordsforebyggende tiltak i Norge? (avsluttet)

Prosjektgruppe

Erlend Mork (leder), Aleksandra Sæheim, Ingebjørg Hestethun, Latha Nrugham, Lars Mehlum

Bakgrunn

Sikring av utsatte broer kan forebygge selvmord ved utsprang fra bro og noen broer i Norge er sikret de siste 10 årene. Vegdirektoratet vurderer å sikre flere norske broer, men vi vet lite om karakteristika og omfang av selvmord ved utsprang fra bro i Norge.

Mål

Prosjektet har hatt som mål å gjennomføre en studie av selvmord ved utsprang fra bro for å belyse behovet for sikring av bro som et selvmordsforebyggende tiltak i Norge. Undersøkelsen tar sikte på å belyse i hvilken grad det skjer selvmord ved utsprang fra bro i Norge, hva som kjennetegner personer som dør i selvmord ved utsprang fra bro, og om noen broer er mer utsatt enn andre.

Metode, beskrivelse

Studien er en retrospektiv registerundersøkelse som kombinerer data om alle selvmord ved hopp fra høyt sted registrert i det norske dødsårsaksregisteret i perioden 1999-2010 med informasjon fra politiets registre for å identifisere selvmord ved hopp fra bruer i Norge i denne tidsperioden.

Resultater, status

Prosjektet er nå avsluttet. Resultatene er formidlet til oppdragsgiver, fagmiljø og allmenheten gjennom bl.a. konferanser, nett og redigerte media. En fagfellevurdert artikkel er publisert i Archives of Suicide Research.

Finansiering

Prosjektet var i startfasen (2015) delfinansiert av Vegdirektoratet.

Utvalgte publikasjoner

Sæheim, A., Hestetun, I., Mork, E., Nrugham, L., & Mehlum, L. (2017). A 12-year National Study of Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Archives of Suicide Research, 21(4), 568–576. doi:http://dx.doi.org10.1080/13811118.2016.1199988

Publisert 24. apr. 2017 13:34 - Sist endret 16. okt. 2018 19:28

Deltakere

  • Erlend Mork
  • Lars Mehlum
  • Aleksandra Sæheim
  • Ingebjørg Hestethun
  • Latha Nrugham
Detaljert oversikt over deltakere