Deltakere i SIPEA - Suicidale pasienter innlagt i psykiatriske akuttmottak

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no Selvmord, suicidal atferd, psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser

Andre deltakere

  • Ketil Joachim Ødegaard