Suicidologiske forskningsprosjekter ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Psykometriske egenskaper v/Suicide Assessment Scale (SUAS-S)

Prosjektleder: Bjørn Koldsland

Prosjektmedarbeidere: Lars Mehlum, Lien My Diep, Liv Mellesdal og Fredrik A. Walby

Bakgrunn
Prosjektet hadde som mål å undersøke de psykometriske egenskapene til skalaen Suicide Assessment Scale (SUAS) samt andre suicidologiske måleskalaer, og bygget på selvutfylte og intervjuskårete data fra i alt 53 pasienter som var henvist til behandling ved Ringerike psykiatriske senter for ikke-psykotiske lidelser. Det ble undersøkt i hvilken grad den norske utgaven av Suicide Assessment Scale - selvutfylt versjon, var bedre egnet til å fange opp suicidalitet enn eksisterende instrumenter og kliniske intervju.

Prosjektstatus
Prosjektet er avluttet.

Finansiering
Prosjektet ble finansiert av Ringerike psykiatriske senter og NSSF.

Publikasjoner
Koldsland BO, Mehlum L, Mellesdal LS, Walby FA, & Diep LM  (2012). The suicide assessment scale: Psychometric properties of a Norwegian language version. BMC Res Notes, 5, 417. doi: 10.1186/1756-0500-5-417

Kongresspresentasjon
Koldsland B, Mehlum L, My Diep L. Norwegian Version Of A Self-Report Edition Of The Suicide Assessment Scale (SUAS-S) – Psychometric Properties. Poster presented at ESSSB13, Rome Sept 1-Sept 4 2010


Øvrige prosjektpresentasjoner

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 30. juni 2016 17:22