Tilknytningsbasert familiebehandling av ungdommer med depresjon - en randomisert kontrollert studie

I dette prosjektet undersøkes effekten av Tilknytningsbasert familiebehandling (ABFT) for ungdommer med depresjon.

Prosjektledere

Marianne Villabø (Ahus) og Lars Mehlum
Prosjektmedarbeidere: Luxsiya Srii Waraan (Ahus), Nikolai Olavi Czaikowski (UiO).

Bakgrunn

Depresjon er den hyppigste grunnen til at ungdom (13-17 år)  henvises til spesialisthelsetjenesten. Familiefaktorer spiller en  viktig rolle i utvikling, opprettholdelse og tilbakefall av depresjon. Det er behov for utvikling av kunnskapsbaserte intervensjoner mmot depresjon tilpasset norske forhold som effektivt kan hjelp ungdommer og deres familier med å redusere faktorer som utløser og opprettholder depresjonssymptomer.

Mål

Hovedstudien tester behandlingseffekten av familiebehandling for ungdom med moderat-til-alvorlig depresjon ved hjelp av såkalt Tilknytningsbasert familieterapi ved å sammenligne den med behandlingen som vanligvis gis på poliklinikkene. I en delstudie fokuserer vi også spesifikt på selvmordstanker og negative livshendelser.

Status

Prosjektet er i en analyse- og publiseringsfase. To artikler er innsendt og prosjektets stipendiat (Waraan) regner med å innlevere avhandlingen i 2020.

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Samarbeid

Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler for Tilknytningsbasert familieterapi, Guy Diamond (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA).

 

 

Utvalgte publikasjoner

Waraan L, Rognli EW, Czajkowski NO, Mehlum L, Aalberg M. Efficacy of attachment-based family therapy compared to treatment as usual for suicidal ideation in adolescents with MDD. Clin Child Psychol Psychiatry. 2020 Dec 21:1359104520980776. doi: 10.1177/1359104520980776. Online ahead of print.

Waraan L, Rognli EW, Czajkowski NO, Aalberg M, Mehlum L. Effectiveness of Attachment-Based Family Therapy compared to Treatment as Usual for Depressed Adolescents in Community Mental Health Clinics. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (in press).

Publisert 23. apr. 2017 17:22 - Sist endret 27. mai 2021 18:06

Kontakt

 

 

 

Deltakere

  • Lars Mehlum
  • Luxsiya Waraan
  • Marianne Villabø
  • Nikolai Olavi Czaikowski
Detaljert oversikt over deltakere