Tilknytningsbasert familiebehandling av ungdommer med depresjon - en randomisert kontrollert studie

I dette prosjektet undersøkes effekten av Tilknytningsbasert familiebehandling (ABFT) for ungdommer med depresjon.

Prosjektledere

Marianne Villabø (Ahus) og Lars Mehlum
Prosjektmedarbeidere: Luxsiya Srii Waraan (Ahus), Nikolai Olavi Czaikowski (UiO).

Bakgrunn

Depresjon er den hyppigste grunnen til at ungdom (13-17 år)  henvises til spesialisthelsetjenesten. Familiefaktorer spiller en  viktig rolle i utvikling, opprettholdelse og tilbakefall av depresjon. Det er behov for utvikling av kunnskapsbaserte intervensjoner mmot depresjon tilpasset norske forhold som effektivt kan hjelp ungdommer og deres familier med å redusere faktorer som utløser og opprettholder depresjonssymptomer.

Mål

Hovedstudien tester behandlingseffekten av familiebehandling for ungdom med moderat-til-alvorlig depresjon ved hjelp av såkalt Tilknytningsbasert familieterapi ved å sammenligne den med behandlingen som vanligvis gis på poliklinikkene. I en delstudie fokuserer vi også spesifikt på selvmordstanker og negative livshendelser.

Status

Prosjektet er i en analyse- og publiseringsfase. To artikler er innsendt og prosjektets stipendiat (Waraan) regner med å innlevere avhandlingen i 2020.

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Samarbeid

Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler for Tilknytningsbasert familieterapi, Guy Diamond (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA).

 

 

Publisert 23. apr. 2017 17:22 - Sist endret 21. apr. 2020 08:36

Kontakt