Deltakere i Tilknytningsbasert familiebehandling av ungdommer med depresjon - en randomisert kontrollert studie

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser, Selvmord, suicidal atferd
Luxsiya Waraan Student luxsiyan@student.sv.uio.no

Andre deltakere

  • Marianne Villabø