Psykososial utvikling, villet egenskade og selvmord hos personer som har opplevd plutselig tap av en eller begge foreldre

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum (leder), Lisa Victoria Burrell

Bakgrunn

Mange mennesker i Norge opplever tap av en eller begge foreldre, noe som kan påvirke deres liv på mange måter, inkludert deres psykososiale utvikling. I prosjektet brukes registerdata fra de norske registrene til å undersøke risiko for selvmordsatferd og uhensiktsmessig sosioøkonomisk utvikling blant personer som har opplevd plutselig tap av en eller begge foreldre i deres liv.

Mål

Vi vil studere hvordan påvirkningen av tap av foreldre varierer på bakgrunn av dødsårsaker som selvmord og trafikkulykke og alder hos avkom ved tap. Resultatet av denne studien vil bidra til forbedring av helsetjenester til mennesker, spesielt barn som har opplevd plutselig tap av foreldre.

Metode, beskrivelse

Prosjektet vil være basert på alle personer som har opplevd plutselig tap av en eller begge foreldre i deres liv. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.

Resultater, status

Som en del av registerbasert forskning ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene, og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse. De første to artiklene er publisert.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen. 

Utvalgte publikasjoner

Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping. Educational attainment in offspring bereaved by sudden parental death from external causes: A national cohort study from birth and throughout adulthood. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2020:55(6): s 779-788. doi: 10.1007/s00127-020-01846-4.

Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping. Parental death by external causes and risk of hospital treated deliberate self-harm in bereaved offspring. European Child and Adolescent Psychiatry. 2020. doi: 10.1007/s00787-020-01534-3.

Burrell, L. V., Mehlum, L., & Qin, P. (2017). Risk Factors for Suicide in Offspring Bereaved by Sudden Parental Death from External Causes. J Affect Disord, 222, 71–78. doi:http://dx.doi.org10.1016/j.jad.2017.06.064

Burrell, L. V., Mehlum, L., & Qin, P. (2017). Sudden Parental Death from External Causes and Risk of Suicide in the Bereaved Offspring: A National Study. J Psychiatr Res, 96, 49–56.

Publisert 24. apr. 2017 13:21 - Sist endret 27. mai 2021 17:59