Deltakere i Psykososial utvikling, villet egenskade og selvmord hos personer som har opplevd plutselig tap av en eller begge foreldre

Navn Telefon E-post Emneord
Ping Qin Professor +47 22923480 +47 45229224 (mob) ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Lars Mehlum Professor og senterleder, NSSF +47-22923473 +47 90067822 (mob) lars.mehlum@medisin.uio.no psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser, Selvmord, suicidal atferd
Lisa Victoria Burrell Stipendiat +47 22923841 l.v.burrell@medisin.uio.no