Publikasjoner fra NSSF i 1997

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 1997

Mehlum L.
Suicidal atferd blant unge - er det mulig å forebygge?
Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1997; 117(12): 1733-1734.

https://tidsskriftet.no/1997/05/redaksjonelt/suicidal-atferd-blant-unge-er-det-mulig-forebygge

 

Mehlum L.
Etterlatte ved selvmord. Hva er de vanlige reaksjonene og hvordan kan vi hjelpe?
Suicidologi 1997; 2(1): 18-20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1805

 

Mehlum L, Retterstøl N.
"Jeg gir mine pasienter selvmordsvåpen".
Tidsskrift for Den norske lægeforening 1997; 117(7): 1003-1004.
 

 

Mehlum L.
Forebygging på amerikansk - inntrykk fra et studiebesøk ved Los Angeles Suicide Prevention Centre.
Suicidologi 1997; 2(3): 23.

 

Mehlum L.
Forebygging av selvmord blant unge - hvilken betydning har krisetelefontjenester?
Nytt fra Kirkens SOS, 1/97.

 

Mehlum L, Hytten K.
Selvmord blant unge i Norge. Noen betraktninger om samfunn, kultur og kjønn.
Suicidologi 1997; 2(3): 6-10.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1169

 

Retterstøl N, Jacobsen D.
Tilvenning, misbruk og avhengighet av rusmidler.
I: Jacobsen D, Vennerød A M (red): Farmakoterapi for helsepersonell.  

Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1997.

ISBN 9788241707919

 

Ystgaard M.
Life stress, social support and psychological distress in late adolescence.

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1997; 32: 277-283.

https://doi.org/10.1007/BF00789040

 

Ystgaard M.
Skolens rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet.
Suicidologi 1997; 2(2): 13-15.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1165

 

Ystgaard M.
Selvmord blant ungdom - er det smittsomt?
Suicidologi 1997; 2(3): 12-14.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1170

 

Weisæth L, Mehlum L (red).
Människor, trauman och kriser.
Stockholm: Natur och Kultur, 1997.
ISBN 9127059898.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 15:12