Publikasjoner fra NSSF i 1999

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 1999

Amundsen K.
Evaluering av tidsskriftet.

Suicidologi 1999; 4(1): 22.

 

Amundsen K.
Stoff om selvmord.

Embla 1999; 8: 25.

 

Amundsen K.
Studietur til SIEC, Calgary.

Suicidologi 1999; 4(3): 21.

 

Amundsen K.
Nytt om seksjonens kunnskapsdatabase.

Suicidologi 1999

Hauge N-P.
Arbeidsplassen som psykisk helsefremjande arena. Kva er organisasjonen sitt ansvar i det førebyggjande arbeidet?

Suicidologi 1999; 4(3): 14-15, 20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1255

 

Hauge N P, Hammerlin Y.
Selvmordsforebygging i et helhetlig perspektiv.

I: Mehlum L (red): Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis, s. 421-445.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Hestetun I.
Seksuell traumatisering av barn og selvmordsatferd.

Suicidologi 1999; 4(2): 13-15.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1248

 

Hestetun I.
20. IASP-kongress i Athen.

Suicidologi 1999; 4(3): 22.

 

Mehlum L, Hytten K, Gjertsen F.
Epidemiological trends of youth suicide in Norway.

Archives of Suicide Research 1999; 5: 193-205.

https://doi.org/10.1023/A:1009651417609

 

Mehlum L.
Alcohol and Stress in Norwegian United Nations Peacekeepers.

Military Medicine 1999; 164(10): 720-724.

https://doi.org/10.1093/milmed/164.10.720

 

Mehlum L (red).
Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Introduksjon.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Hva er selvmord og hvor hyppig er det?

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L, Hytten K.
Hva vet vi om årsakene til selvmord?

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Forebygging av selvmord på ulike arenaer.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L:
Hva alle bør vite om selvmord, selvmordsrisiko og intervensjon ved kriser.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Vurdering av selvmordsfare.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Etter selvmordet.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Forebygging av selvmord blant militært personell.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum I S, Mehlum L.
Arbeidsplassen - en ny arena for forebygging av selvmord.

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Forebygging av selvmord - hvor går veien videre?

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Mehlum L.
Selvmord og personlighetsforstyrrelser.

Suicidologi 1999; 4(1): 10-12.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1240

 

Mehlum L.
Etterlatte ved selvmord.

Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1999: 119(27): 4009.

https://tidsskriftet.no/1999/11/redaksjonelt/etterlatte-ved-selvmord

 

Mehlum I S, Mehlum L.
Arbeidsmiljø og selvmordsforebygging.

Suicidologi 1999; 4(3): 9-11, 20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1254

 

Mehlum I S, Mehlum L.
Krisehåndtering og selvmordsforebygging i arbeidssammenheng.

Suicidologi 1999; 4(3): 12- 13, 20.

Opjordsmoen S, Retterstøl N.
Langfeldt’s Concept of Core Schizophrenia and «Schizophreniform Disorder» in the Light of Modern Classification.

Current Opinion in Psychiatry 1999; 12: 275. 

Retterstøl N, Opjordsmoen S.
Long-Term Personal Follow-up (22-39 Years Observation) of Patients with Delusional Disorders.

Current Opinion in Psychiatry 1999; 12: 69

 

Schjelderup G.
En behandlings- og oppfølgingskjede for suicidale pasienter.

I: Mehlum, L (red). Tilbake til livet: Selvmordsforebygging i teori og praksis.

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Schjelderup G, Bergersen T D, Mehlum L.
Akerprosjektet. En behandlings- og oppfølgingskjede for selvmordsnære mennesker. Rapport fra et modellforsøk.

Oslo: Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging, 1999.

Ystgaard M.
Familien og selvmordsatferd: Noen hovedtrekk fra forskningen.

Suicidologi 1999; 4(2): 7-9.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1246

 

Ystgaard M.
Hvordan kan skolen bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet?

I: Mehlum L (red). Tilbake til livet: selvmordsforebygging i teori og praksis

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

ISBN 8276342000

 

Ystgaard M, Tambs K, Dalgard O S.
Life stress, social support and psychological distress in late adolescence: a longitudinal study.

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1999; 34: 12-19.

https://doi.org/10.1007/s001270050106

 

Mishara B, Ystgaard M.
Evaluation report: The Reaching Young Europe program in Denmark.

London: Befrienders International, 1999

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 15:14