Publikasjoner fra NSSF i 2001

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 2001

Amundsen K, Mehlum L, Schjelderup G (red.).
Humanistisk-medisinske perspektiver på selvmord og forebygging.
Oslo: Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2001.
ISBN 82-995816-0-5
 

Haukø W, Mehlum L, Berle J Ø.
Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid : samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
Oslo: Statens helsetilsyn, 2001.

Hestetun I, Ystgaard M, Loeb M, Mehlum L, Schjelderup G.
Recent life adversities and suicidal behaviour, critical issues: the Oslo follow-up study.
I: Grad O T (ed.): Suicide Risk and Protective Factors in the new Millennium. s. 175-179.
Ljubljana: Coakarjev dom, 2001.

 

Mehlum L.
Effective suicide prevention in the military.
I: Retterstøl N, Mortensen M S (red.). s. 155-168.
Disasters and after effects: disaster psychiatry in a troubled world.
Bærum: Atlantic Press, 2001.

 

Mehlum L.
Forord.

I: Silvola K, Ramsay R F.

Førstehjelp ved selvmordsfare.
Tromsø: Vivat, 2001..
ISBN 82-996042-0-6

 

Mehlum L, Reinholdt N P.
Handlingsplan mot selvmord: Gode erfaringer skal føres videre.
Suicidologi 2001; (6)1: 16-18.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1405

 

Mehlum L.
Handlingsplan mot selvmord i Norge.
I: Amundsen K, Mehlum L, Schjelderup G (red.).
Humanistisk-medisinske perspektiver på selvmord og forebygging, s. 99-107.
Oslo: Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2001.
 

Mehlum L.
Hvilken hjelp trenger etterlatte ved selvmord ?
I: Almind G, Hjortdahl P.

Medicinsk årbog 2002, s. 153-159.
København: Munksgaard, 2001.

 

Mehlum L.
Hvordan vurderer vi selvmordsrisiko?
Suicidologi 2001; (6)2: 5-7, 13.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1496

 

Mehlum L.
The Internet and suicide prevention.
I: Grad O T (ed.): Suicide Risk and Protective Factors in the new Millennium, s. 223-227.
Ljubljana: Cankarjev dom, 2001.

 

Mehlum L.
Suicidal behaviour and personality disorder
Current Opinion in Psychiatry 2001; 14(2): 131-135.

https://doi.org/10.1097/00001504-200103000-00006

 

Mehlum L.
Vincent van Gogh - suicidal prosess og suicidale motiver.
I: Amundsen K, Mehlum L, Schjelderup G (red.).
Humanistisk-medisinske perspektiver på selvmord og forebygging, s. 49-62.
Oslo: Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2001.
 

Mehlum L, Schwebs R.
Suicide prevention in the military: recent experiences from the Norwegian armed forces.
International Review of the Armed Forces Medical Services 2001; 74 (2): 71-74.
 

Mishara B, Ystgaard M.
Evaluation of the revised Reaching Young Europe Programme in Denmark and Lithuania. Appendixes. 2 vol.
Befrienders International, 2001

 

Mork E, Ekeid G, Ystgaard M, Mehlum L, Holte A.
Psykososial oppfølging etter parasuicid ved medisinske sykehusavdelinger i Norge.
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121(9): 1038-1043.
https://tidsskriftet.no/2001/03/klinikk-og-forskning/psykososial-oppfolging-etter-parasuicid-ved-medisinske

 

Tallaksen D W.
Akerprosjektet: Én pluss én blir noen ganger mer enn to!
Kirsti Hafnor intervjues av Dag Willy Tallaksen.
Suicidologi 2001; (6)2: 19-20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1506

 

Tallaksen D W.
Selvmordsforebygging i Buskerud: fra idé til prosjekt
Roger Simonsen intervjues av Dag Willy Tallaksen
Suicidologi 2001; (6)1: 19.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1406

 

Ystgaard M.
Nytt multisenterprosjekt om villet egenskade blant barn og unge i Europa
Suicidologi 2001; (6)1: 14.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1403Ystgaard M, Hestetun I, Loeb M, Mehlum L, Schjelderup G.
The relationship between childhood neglect and abuse, recent adversities and suicide attempts: the Oslo follow-up study.
I: Grad, O T (ed.): Suicide Risk and Protective Factors in the new Millennium, s. 181-185. Ljubljana: Cankarjev dom, 2001.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 15:16