Publikasjoner fra NSSF i 2002

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra NSSF i løpet av 2002

Amundsen K.

Den deprimerte pasient og selvmordsprosessen – vår rolle som profesjonelle hjelpere. Danuta Wasserman intervjues av Kirsti Amundsen. 

Suicidologi 2002; 7(1): 13-14. 

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1515

 

Amundsen K.

9th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour: From Science to Practice. 

Suicidologi 2002; 7(3): 22.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1612

 

Amundsen K.

PubMed – søkeveiledning på norsk. Søking etter tidsskriftartikler mv. om selvmord og selvmordsforebygging.

 

Amundsen K, Hestetun I.

Tredje nasjonale konferanse om selvmordsforebygging i Bergen, 22.-23. oktober 2002. 

Suicidologi 2002; 7(3): 23. 

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1613

 

Andreassen A L, Thoresen S, Mehlum L.

Veterans from Peacekeeping: Evaluation of a Follow-Up Programme.  

Prehospital and Disaster Medicine 2002; 17: 7.

https://doi.org/10.1017/S1049023X00059549

 

Gjertsen F.

Selvmord i Barentsregionen. 

Suicidologi 2002; 7(3): 13-15, 17. 

 

Hestetun I.

Når livet kjennes umulig. Barn, ungdom og selvmordsatferd.

I: Befring, E (ed): Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Oslo: Voksne for Barn, 2002.

 

Koldsland B O, Mehlum L. 

U.N. Military Observers - A Follow-Up Study Focusing on Mental Health and Social Adjustment of Norwegian Officers in the Years after Completed Missions.

Prehospital and Disaster Medicine 2002; 17(S1): S37.

https://doi.org/10.1017/S1049023X00059434

 

Mehlum L, Weisæth L.

Predictors of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian U.N. Peacekeepers 7 Years After Service.

Journal of Traumatic Stress 2002; 15(1): 17-26.

https://doi.org/10.1023/A:1014375026332.

 

Mehlum L.

Krisepsykiatri på svensk.

Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2002; 122(5): 536.

https://tidsskriftet.no/2002/02/bokoversikt/krisepsykiatri-pa-svensk.

 

Mehlum L.

Biologiske faktorer ved suicidal atferd. 

Suicidologi 2002; 7(3): 11-12, 17. 

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1610

 

Mehlum L.

Etterord

I: Runvik M 2003: Pappa ville ikke leve. Oslo: Seksjon for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo.

 

Mishara B, Ystgaard M.

One year follow-up of the effects of Zippy and Friends on participation in Lithuania.

London: Partnership for Children, 2002

 

Mishara B, Ystgaard M.

Development and evaluation of a primary prevention/mental health promotion programme to improve coping skills in young children.

"Zippy’s friends". Manus 2002.

 

Retterstøl N.

Foreword

I: Schioldann J (ed.) 2003: August Wimmer: Psychogenic Psychoses

Adelaide: Adelaide Academic Press.

 

Retterstøl N, Ekeberg Ø, Mehlum L.

Selvmord – et personlig og samfunnsmessig problem.

Oslo: Gyldendal Akademisk 2002.

ISBN 9788205280779

 

Tallaksen D W.

En viktig bok i en tid som er preget av uro og frykt. Bokanmeldelse av: Rustøen, Tone. Håp og livskvalitet – en utfordring for sykepleieren?

Tidsskriftet Sykepleien 2002; 2.

 

Tallaksen D W.

Etterlengtet kritikk. Bokanmeldelse av: Sæterdal, Barbro & Heggen, Kristin: I den beste hensikt. Ondskap i behandlingssamfunnet.

Tidsskriftet Sykepleien 2002;12.

 

Tallaksen D W.

En viktig milepæl er nådd!

Suicidologi 2002; 7(1): 20.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1512

 

Tallaksen D W.

«Hjelper til med å få orden i kaoset.» Annie Norevik og Trine Selmer intervjues av Dag Willy Tallaksen.  

Suicidologi 2002; 7(2): 20-21.

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2336

 

Tallaksen DW.

Burde vært pensum! – Vivatkurs ved Politihøgskolen i Oslo. Åse Vassend og Knut Skjelvan intervjues av Dag Willy Tallaksen.

Suicidologi 2002; 7(3): 16-17. 

https://doi.org/10.5617/suicidologi.1614

 

Tallaksen D W.

Selvmordsforebygging – et livsviktig innsatsområde. Om nye opplærings- og utdanningstilbud innen selvmordsforebygging.

Skolepsykologi 2002; 3: .45-49.

 

Thoresen S, Mehlum L, Møller B. 

Suicide in Peacekeepers: An Epidemiological Study of Suicide in 22,275 Veterans from Norwegian Peacekeeping Operations.

Prehospital and Disaster Medicine 2002; 17(S1): S37.

https://doi.org/10.1017/S1049023X00059446

 

Thoresen S, Mehlum L. 

Suicide Prevention in Veterans from Peace keeping. 

Oslo: The Suicide Research and Prevention Unit.

https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/articles/prevention/Thoresen.pdf

 

Walby F A, Ekeland H, Mehlum L:

Suicide after discharge from psychiatric hospital in Oslo, Norway.

European Psychiatry 2002; 17(S1): 205.

https://doi.org/10.1016/S0924-9338(02)80879-3

 

Weisæth L, Mehlum L, Lie T.

Traumatic Stressors in Terrorism: Norwegian Merchant Sailors in the Arabian Gulf 1984-1988.

Prehospital Disaster Medicine 2002; 17(S1): S46.

https://doi.org/10.1017/S1049023X00059689

 

Ystgaard M, Husby J, Mehlum L-

Mestring, hjelp og støtte. Resultater fra videregående skole i Hedmark.

Oslo: Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2002

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 10. okt. 2022 14:42