Publikasjoner fra NSSF i 2005

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2005

Amundsen K.
Nytt fra SSFFs Internett-sider. Suicidologi 2005; 10(2): 2.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1951

 

Amundsen K.

Nettartikkel: Ny revidert utgave av ”Pubmed. Søkeveiledning på norsk: søking etter tidsskriftartikler mv. om selvmord og selvmordsforebygging” (pdf)

 

Bramness J G, Walby F A, Skurtveit S, Tverdal Aa.
Regional Differences in Suicide Rate and Use of Lithium in Norway [Poster]. Nashville, TN: International Society of Pharmacoepidemiology, Annual meeting 2005, 21.-24.08.

 

Gjertsen F.
Selvmordsmetoder i Norge - potensial for forebygging? Suicidologi 2005; 10(2): 8-10
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1953

 

Hernes E, Harvei S, Glattre E, Gjertsen F, Fosså S D.
High prostate canser mortality in Norway: Influence of Cancer
Registry information? APMIS 2005; 113(7-8): 542-549.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.2005.apm_245.x

 

Herrestad H.
Bruken av skråplanargumenter mot legalisering av aktiv dødshjelp. I: Herrestad H, Mehlum L (red.). Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. s. 133-147. Oslo: Gyldendal akademisk 2005. ISBN 8205335036.

 

Herrestad H, Mehlum L.
Samfunnets tre store samtaler om de uutholdelige liv. I: Herrestad H, Mehlum L (red.). Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. s. 13-21. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 8205335036.


Mann J J, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, Hegerl U, Lönnqvist J, Malone K, Marusic A, Mehlum L, Patton G, Phillips M, Rutz W, Rihmer Z, Schmidtke A, Schaffer D, Silverman M, Takahashi Y, Värnik A, Wasserman D, Yip P, Hendin H.
Suicide Prevention Strategies – A Systematic Review. JAMA 2005; 294(16): 2064-2074.
https://doi.org/10.1001/jama.294.16.2064Mehlum L.
Forebygging gjennom begrensning av tilgangen til selvmordsmidler.  Suicidologi 2005; 10(2): 3-7
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1952

 

Mehlum L.

Foreword. I: Schlebusch L. Suicidal Behaviour in South Africa. S. 2. Durban, Sør-Afrika: University of KwaZulu-Natal Press 2005. ISBN 978-1869140779
http://www.behaviouralmedicine.co.za/books.htm

 

Mehlum L.
Suicidal behaviour in borderline personality disorder – clinical challenges and management. CNS-forum, publisert 03.11.2005. http://www.cnsforum.com/magazine/asktheexpert/Suicide/default.aspx

 

Mehlum L.
Suicide in BPD - Ask the Expert.
CNS forum.29.11.2005. 


Mehlum L.
”Lykkepiller” og selvmordsrisiko.
Dagsavisen 23.03.2005.

Mehlum L.
Om motiver og intensjoner ved selvmordshandlinger.I: Herrestad H, Mehlum L. Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. s. 29-42. Oslo: Gyldendal akademisk 2005. ISBN 8205335036.

Mehlum L.
Seksjon for selvmordsforskning og forebygging. Medisinsk informasjon 2005; 2: 24-25.

Mehlum L.
Selvmordsforebygging angår alle. Leve Nytt 2005; 6.

Mehlum L.
Traumatic stress and suicidal behaviour. An important target for treatment and prevention. I: Hawton K. Prevention and Treatment of Suicidal Behaviour - From Science to Practice. s. 121-138- Oxford: Oxford University Press 2005. ISBN 9780198529767

 

Reas D L, Kjelsås E, Heggestad T, Eriksen L, Nielsen S, Gjertsen F, Götestam G.
Characteristics of Anorexia Nervosa-Related Deaths in Norway (1992-2000): Data from the National Patient Register and Cause of Death Register. International Journal of Eating Disorders 2005; 37(3): 181-187. 
https://doi.org/10.1002/eat.20104

 

Retterstøl N.
God, ny bok om selvmordsproblemer. Tidsskrift for DenNorske Legeforening 2005; 125(9), 1034.
https://tidsskriftet.no/2005/04/anmeldelser/god-ny-bok-om-selvmordsproblemer

 

Thoresen S, Mehlum L.
Suicide in peacekeepers: Risk factors for suicide versus accidental death. (Submitted). Suicide and Life-Threatening Behavior.

 

Thoresen S, Mehlum L, Røysamb E, Tønnesen A.
Risk factors for completed suicide in veterans of peacekeeping: Repatriation, negative life events and marital status. (In Press). Archives of Suicide Research.
 

 

Walby F A.
Selvmord og annen selvmordsatferd. Medisinsk informasjon 2005; 19(2): 8-11. 

 

Walby F A, Ødegaard E, Mehlum L.
Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case–control study with blinded raters. Journal of Affective Disorders.
 

Walby F A, Ødegaard E, Mehlum L.
Risk Factors for completed suicide in psychiatric inpatients [Vitenskapelig foredrag]. XXIIIth Congress of International Association for Suicide Prevention; 13.09.2005 - 16.09.2005

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 11. okt. 2022 12:16