Publikasjoner fra NSSF i 2008

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2008

Refereebaserte

Bramness J G, Sandvik P, Schøyen H, Walby F A
J. Bramness og medarbeidere svarer:
Tidsskriftet Den Norske Legeforening 2008; 128(4): 475-476.

 

Hansen M, Rossow I.
Pengespill og suicidal atferd.
Tidsskriftet Den Norske Legeforening 2008; 128(2): 174-176.

 

Mehlum L.
Hjelp ved psykososiale kriser.
Tidsskriftet Den Norske Legeforening 2008; 128: 2048.

 

Rossow I, Ystgaard M, Hawton K, Madge N, Van Heeringen K, De Wilde E J, DeLeo D, Fekete S, Morey C.
Cross-National Comparisons of the Association between Alcohol Consumption and Deliberate Self-Harm in Adolescents
Suicide and Life-Threatening Behavior 2007; 37(6): 605-615.[HSB1] 

 

Rønneberg U, Walby F A.
Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern.
Tidsskriftet Den Norske Legeforening 2008; 128: 180-183.

 

Sveen C-A, Walby F A.
Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies.
Suicide and Life-Threatening Behavior 2008; 38(1): 13-29.
https://doi.org/10.1521/suli.2008.38.1.13Thoresen S, Mehlum L.
Traumatic Stress and Suicidal Ideation in Norwegian Male Peacekeepers.
Journal of Nervous and Mental Disease 2008; 196(11): 814-821.
https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e31818b6a92

 

Ikke-refereebaserte

Fadum E A, Herrestad H.
Nye kurs og læremidler om vurdering av selvmordsrisiko
Suicidologi 2008; 13(2): 20-21.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1947

 

Herrestad H.

(Contributor to): Preventing Suicide - A Resource for Media Professionals
World Health Organization, 2008. ISBN 9789241597074

 

Herrestad H.
Selvmordsfare og Internett: Hvordan gi beskyttelse? Suicidologi 2008; 13(1): 24-27.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1934Hetland H, Herrestad H.
Miljøterapeutiske utfordringer i møte med suicidale pasienter 
Suicidologi 2008; 13(2): 12-15.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1943

 

Mehlum L.
Nye mål for forebygging. (Debattinnlegg). Aftenposten 21.05.2008.
Tilgjengelig fra https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/86034/?gatoken=dXNlcl9pZD02NDExNDYxJnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D, s. 69.   

 

Mehlum L.
Nils Retterstøl - In Memoriam
IASP News Bulletin. 2008.

 

Mehlum L.
Nils Retterstøl til minne.
Suicidologi 2008; 13(1): 3.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1924

 

Mehlum L.
Internasjonale nettverk for selvmordsforebygging: International Association for Suicide Prevention (IASP) 
Suicidologi 2008; 13(1): 18-20.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1931

 

Mork E, Mehlum L, Walby F A.
Selvmord hos pasienter med psykoselidelser: Forekomst og risikofaktorer.

Impuls 2008; 2: 118-129.
Tilgjengelig fra: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/forskning/publikasjoner/MorkMehlumWalbyImpuls2008.pdf

Ness E.
Fra retningslinjer til god praksis - hvordan sikre kvaliteten på selvmordsrisikovurderinger i journalene?  Suicidologi 2008; 13(2): 10-11.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1942

 

Ilner S O, Mehlum L, Sund A, Hagemo E, Vaglum P.
Nekrolog over Nils Retterstøl. Aftenposten 13.02.2008.
Tilgjengelig via https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/85945/?gatoken=dXNlcl9pZD02NDExNDYxJnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D, s. 44.

 

Ramberg M, Stanley B.  
Er selvmordsforsøkere som også selvskader, en unik gruppe?  Suicidologi 2008; 13(3): 19-23. 
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1968

 

Walby F A.
Faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern
Suicidologi 2008; 13(2): 6-9.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.1941

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 5. okt. 2022 15:47